Müzik Bilim ve Biyografi Kitapları

Türk Müzik ve Sahne Sanatlarının Doğuş Yılları

Fiyat: 150 TL

Türk Müzik ve Sahne Sanatlarının Doğuş Yılları

Yazar: Ersin Onay

Yayınevi: SUN Yayınevi

Basım:

Sayfa sayısı:

Boyut:

ISBN:

Bu kitap, bu iki mucizeyi anlatıyor. Bu kurumlar nasıl kuruldu, niçin kuruldu ve neleri başardı.

Musiki Muallim Mektebi, ulusumuzun genel eğitim sistemi içindeki “Müzik Eğitimi”ni yürütecek binlerce müzik öğretmeni yetiştirilmesine kaynak oldu. 1924’den 1939’a kadar Musiki Muallim Mektebi’nden, 1939’dan itibaren “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü” nden ve 1980’den sonra üniversitelerin “Müzik Eğitimi Anabilim Dalları” ndan binlerce müzik eğitimcisi yetiştirildi.

Ankara Devlet Konservatıvarı da 1936 da kuruldu. Ülkemizdeki orkestraların, operaların, balelerin, tiyatroların kurulmasına ve bu kurumların sanatçılarının yetiştirilmesine öncülük eden bir kaynak oldu; binlerce sanatçı yetiştirildi.

İşte bu kitap, hiç yoktan kurulan bu iki mucize kurumu ve onların nasıl ve hangi düşüncelerle yoktan var edildiğini anlatıyor. Bu kitap, ileride yazılacak olan “Türkiye’nin Müzik ve Sahne Sanatları Tarihi” konulu çalışmalar için bir öncü çalışma değerindedir.

Bu kitabı tasarlayan ve gerçekleştiren değerli piyanist, eğitimci ve yönetici sevgili Ersin Onay, çok büyük bir iş başarmıştır. SUN YAYINEVİ yayınlarından çıkan “Topraktan Sahneye” adlı kitabın da yazarı olan Prof. Ersin Onay’ı içtenlikle kutluyorum.

Muammer Sun

Türkiye'nin Müziği 1. Cilt (Türk Sanat Müziği)

Fiyat: 80 TL

Müzikle İlgili Özdeyişler

Yazar: Prof. Koral Çalgan

Yayınevi: SUN Yayınevi

Basım: 1. Basım. Ekim 2017 Ajans Türk

Sayfa sayısı:190

Boyut:13x19

ISBN:978-975-621631-6

Derlemeye çalıştığım “MÜZİKLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER” şimdiye dek müzik hakkında söylenmiş en güzel, en gerçekçi, en akıllı ve en unutulmaz özdeyişler olarak müzik tarihinde, kültür dünyamızda seçkin bir yer edinmiştir.

Keskin bir zekanın ürünü olan bu özdeyişler, aynı zamanda geniş bir kültüre dayanan yılların birikimini sergileyen bilgece sözlerdir. İçlerinde öyleleri vardır ki; gülümsetirken düşündüren, alaycı, yergili, şaşırtıcı ama tümünün ortak noktası var olan gerçekleri yansıtmasıdır. Mizah tadında olanları ise, sivri dilli düşünürlerin kaleminde, bir eliyle gıdıklar, bir eliyle de tokatlar...
Böylece geniş bir alanı kapsayan bu kitapta yer alan özdeyişler, zekanın ve kültürün üretimidir.

Müzik kültürüne eşi bulunmaz katkı yapan, ağızdan ağıza, dilden dile, kuşakları aşarak bugünlere ulaşmış bir dünya görüşünün paha biçilmez edebiyatıdır.

KORAL ÇALGAN 

Türkiye'nin Müziği 1. Cilt (Türk Sanat Müziği)

Fiyat: 130 TL

Topraktan Sahneye

Yazan: Ersin ONAY

Müzik ve sahne sanatlarında bir Fakülte’nin doğuşu ile oluşum ilkelerinin tasarılıktan gerçekliğe dönüşünün öyküsü... Sanat-toplum ilişkisi bağlamında, içtenlikli, belgesel bir anlatım...

Boyut : 14 x 20.5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur / Ciltli

Sayfa Sayısı : 348

ISBN : 978-975-6216-29-3

Sayfa Tasarımı: Barek

Basım Yeri : Dumat Ofset - Ankara

Basım Tarihi : Şubat 2017

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Türkiye'nin Müziği 1. Cilt (Türk Sanat Müziği)

Fiyat: 150 TL

Türkiye'nin Müziği 1. Cilt (Türk Sanat Müziği)

Yazanlar: Kurt-Ursula REINHARD

Çeviren: Dr. Sinemis SUN

Kitaplar Türkçe olarak ilk kez Ocak 2007'de Sun Yayınevi tarafından yayınlandı. 1. ciltin konusu: Türk Sanat Müziği. Eski yazmalardan, notalardan yeni yayınlara kadar çok geniş bir aynakçaya dayanıyor (İçerisinde konularla ilgili 28 adet fotoğraf ve minyatür yer almaktadır). Ek olarak bir de büyük boy makamlar çizelgesi veriliyor (Kitaba ek ve katlanmış olarak).

Boyut : 13,5 x 19,5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 255

ISBN : 975-6216-11-5

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Ocak 2007

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Türkiye'nin Müziği 2. Cilt (Türk Halk Müziği)

Fiyat: 150 TL

Türkiye'nin Müziği 2. Cilt (Türk Halk Müziği)

Yazanlar: Kurt-Ursula REINHARD Çeviren: Dr. Sinemis SUN

2. ciltin konusu: Türk Halk Müziği. Eski yazmalardan, notalardan ve derlemelerden oluşuyor (İçerisinde konularla ilgili 25 adet fotoğraf yer almaktadır). Her iki kitapta da Türk Müziği bir bütün olarak ele alınıyor ve yazarları kendince yorumlarını katıyorlar. Geniş kapsamlı içeriğiyle bir hazine dağerindeki bu iki kitabın büyük yankı uyandıracağı kanısındayız.

Boyut : 13,5 x 19,5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 253

ISBN : 975-6216-13-1

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Ocak 2007

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Derleme Notları (H. Bedi Yönetken)

Fiyat: 80 TL

Derleme Notları (H. Bedi Yönetken)

Yazan: Halil Bedi YÖNETKEN

Bu kitap, rahmetli Yönetken'in, Anadolu'da katıldığı derleme çalışmalarında tuttuğu notlardan oluşuyor. Bu notlar, 50 -60 yıl önceki Anadolu'yu ve insanlarımızı; geleneksel yaşam içinde halkın müzik kültürünü ve müzik yaşamını güçlü bir gözlemle saptayan ve yansıtan notlar.

Merakla okunacak ve o dönemlere ilişkin bilgiler edinilecek, çok değerli bir etnomüzikoloji kitabı.

Boyut : 13,5 x 19,5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 255

ISBN : 975-6216-08-5

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Ocak 2007

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Aleksandır Borodin

Fiyat: 80 TL

Aleksandır Borodin

Yazan: Dinçer YILDIZ

Dinçer Yıldız'ın açık seçik Türkçesiyle yazılmış, zevkle okunacak bir kitap. Rus toplumunun gelişimi, Rus Beşleri ve onların içinde Borodin'in özel yaşamı, kişiliği, eserleri vb. konularda bilgi veren, yorumlar getiren az rastlanır güzellikte bir kitap. İlginç ve güzel.

Boyut : 13,5 x 19,5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 75

ISBN : 975-6216-10-7

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Kasım 2007

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Giordano Bruno

Fiyat: 30 TL
TÜKENDİ!

Giordano Bruno

Yazan: Dinçer YILDIZ

Rönesans filozofu Giordano Bruno'ya (1548-1600) göre sonsuz evren donuk bir mekanizma değil, canlı bir organizmadır.

Tanrı ve doğa iç içedir. Kendi dünya görüşü Hıristiyan dogmalarıyla çelişik olduğundan Bruno, İtalya'dan kaçmak zorunda kalır. En sonunda engizisyonun eline düşer.

Düşüncelerinden hiçbir ödün vermediği için yakılarak ölüme mahkum edilir. Yargıçların verdiği kararı duyunca Bruno ayağa fırlar ve kardinallere dönerek «Sizler bu kararı verirken belki de benim onu dinlerken duyduğumdan daha büyük bir korku içindesiniz.» İnsanlığın kültür tarihinde Bruno, yalnızca derin felsefesiyle değil, üstelik karakter sağlamlığı ve kaba güce karşı düşünce özgürlüğünün heroik bir savunucusu olarak da ölümsüzleşmiştir. Bruno'yu Dinçer Yıldız'ın akıcı Türkçesi ile okuyacaksınız.

Boyut : 14 x 20.5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur / Sıvama Ciltli

Sayfa Sayısı : 391

ISBN : 978-975-6216-05-0

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Nisan 2008

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Ahmed Adnan Saygun

Fiyat: 80 TL

Ahmed Adnan Saygun

Yazan: Dinçer YILDIZ

Türk müzik yaşamına yeni bir bakış açısı getiren yazarımız, daha önce, Musorski, Bilincin Işığında Müzik ve Aleksandır Borodin adlı kitapları yazdı. HENRI BERGSON'nun Felsefesi "Kozmik Bir Füg Gibi Gelişen Dünya Görüşü" adlı kitabı Bağlam Yayınları'ndan çıktı. Bu kez,

Doğumunun 100. Yılında Ahmed Adnan SAYGUN adlı bu kitabı yazdı. Kitap, içerdiği bilgilerle ve kendine özgü yorumlarıyla ilgi çekecek.

Boyut : 13.5 x 19.5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur / Ciltli

Sayfa Sayısı : 160

ISBN : 978-975-6216-16-3

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Ocak 2007

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Müziğin Kehaneti

Fiyat: 80 TL

Müziğin Kehaneti - Claudio MONTEVERDI

Yazan: Dinçer YILDIZ

Dinçer Yıldız'ın açık seçik Türkçesiyle yazılmış, zevkle okunacak bir kitap. Claudio Monteverdi (1567-1643), müzik tarihinin en önemli vokal müzik kopozitörlerinden biridir.

Madrigal, opera ve dinsel müzik alanlarında hızını geçmişten alıp geleceğe ışık tutarak yaptığı yenilikleri değerlendiren çağdaşları, O'nu "Oràcolo della mùsica" (Müziğin kehaneti) diye anarlardı. Dramatik müziğin bu büyük ustasının yaşamöyküsü ve sanatının anlatıldığı eldeki kitap, ülkemizde yayımlanan ilk Monteverdi monografisidir.

Boyut : 13,5 x 19,5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 160

ISBN : 975-6216-10-7

Basım Yeri : Ajanstürk - Ankara

Basım Tarihi : Mayıs 2009

Yayınlayan : SUN Yayınevi

Goethe'nin Doğa Felfesi

Fiyat: 80 TL

Goethe'nin Doğa Felfesi - Şiirler ve Özdeyişler

Goethe'nin edebiyat ve doğabilim alanlarında yarattığı bütün eserlerinin temelinde yatan doğa felsefesi, bilginleri ve filozofları içine düştükleri çıkmaz sokaktan kurtaracak, onların soyut ve tek boyutlu düşüncelerini bir sağaltım (terapi) sürecinden geçirecek, ayrıca da onlara organik dünyanın nasıl araştırılması gerektiğini öğretecek özelliktedir.

Boyut : 13,5 x 19,5 cm.

Kağıdı : 1. Hamur

Sayfa Sayısı :

ISBN :

Basım Yeri :

Basım Tarihi :

Yayınlayan : SUN Yayınevi